Визия

Високотехнологични решения за професионални фермери.

Мисия

Печеливш растеж  чрез перфектно обслужване на клиентите, иновация и отдаденост.

Бизнес цели

Фокус и индивидуален подход към всеки клиент.

 • Ние внимателно изслушваме нашите клиенти и базирано на техните нужди предлагаме отлични решения за техните проблеми.
 • Ние ценим нашите колеги.
 • Ние очакваме да сме предпочитана компания в индустрията на селското стопанство.
 • Ние притежаваме силно мотивиран екип, който е добре осведомен и готов да отговори на вашите въпроси.
 • Ние притежаваме перфектна вътрешна организация и мениджмънт, което ни прави бързи и гъвкави в работата ни.
 • Ние инвестираме в развитието на нашите работници и постепенно увеличаваме техния опит, умения и квалификация.
 • Нашите лидери са активни и дават правилна насока на нашия бизнес.
 • Използвайки бързина, качество и иновация ние очакваме да постигнем предимство пред нашите конкуренти. 

Очаквани отзиви

 • Ние се надяваме нашите клиенти да ни приемат като компания, която им дава висококачествени продукти и услуги базирайки се на техните нужди.

Етични стандарти

 • Ние се определяме като етичен пример за подражание и компанията ни се представя като добър корпоративен гражданин.
 • Ние се грижим за околната среда.
 • Каквито и действия да предприемаме, ние се целим да запазим околната среда и опазването на природните ресурси, като насърчаваме всички около нас да правят същото.

Марпекс Агро като търговска марка

Ние искаме нашата марка да бъде свързвана с традиции и лоялност от нашите клиенти.