fbpx

СОНДАЖНИ ПОМПИ

Предимства:

 • По-малко първоначални разходи при закупуване.
 • Лесни за инсталиране.
 • Добре е за използване в дълбоки кладенци, които не са прави.
 • Малка консумация на ел. енергия.
 • Добри, където е необходимо много малко вода (макс. 240 л / мин).

Недостатъци:

 • Не са подходящи за приложения, където няма достъпно електричество.
 • Изключително чувствителни към пясък, съдържащ се във водата и като цяло към мръсна вода.
 • Това са високооборотни машини (2960 оборота в мин., при 50 Hz), поради което възникват доста механични повреди.
 • Моторът трябва да има адекватно охлаждане, иначе възникват проблеми.
 • Изключително скъпи, ако има необходимост от подмяна на мотора.
 • Двигателят се намира вътре в кладенеца, в дъното, така че не е достъпен от всеки. Освен това, трябва да се обслужва от квалифициран персонал, а не от всеки електротехник.
 • След монтиране, водният поток не може да бъде променян.
 • Продължителност на живота: 1-4 години, в зависимост от вида на мотора.
Времето над България