Metal-Fach

Z552 стационарна

ФОЛИРАЩА СТАЦИОНАРНА МАШИНА METAL-FACH Z552

СТАЦИОНАРНАТ МАШИНА ЗА УВИВАНЕ НА БАЛИ Z552 Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАБОТА В СТАЦИОНАРЕН РЕЖИМ. АГРЕГИРАНА Е С ТРАКТОРА С ПОМОЩТА НА ТРИТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ. ЗАДВИЖВАНА Е С ХИДРАВЛИЧЕН ДВИГАТЕЛ ОТ ПОМПАТА НА ТРАКТОРА.

Машината е оборудвана с подавател на фолио 500 мм. Големият опит на Metal-Fach Sp. z o.o. в производството на машини за увиване гарантира дълга и безаварийна работа. Машината за увиване може да бъде оборудвана с надежден поставач на бали. Снабдена е с практичен брояч, показващ актуалния брой увивания.
Алуминиевите, набраздени ролки в устройството за подаване на фолио гарантират много добро качество на работа на машината за увиване.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z560 стационарна

ФОЛИРАЩА СТАЦИОНАРНА МАШИНА METAL-FACH Z560
СТАЦИОНАРНАТ МАШИНА ЗА УВИВАНЕ НА БАЛИ Z560 Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАБОТА В СТАЦИОНАРЕН РЕЖИМ. АГРЕГИРАНА Е С ТРАКТОРА С ПОМОЩТА НА ТРИТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ. ЗАДВИЖВАНА Е С ХИДРАВЛИЧЕН ДВИГАТЕЛ ОТ ПОМПАТА НА ТРАКТОРА.

Машината е оборудвана с универсален подавател на фолио 500 мм и 750 мм. Големият опит на Metal-Fach Sp. z o.o. в производството на машини за увиване гарантира дълга и безаварийна работа. Машината за увиване може да бъде оборудвана с надежден поставач на бали. Снабдена е с практичен брояч, показващ актуалния брой увивания. Алуминиевите, набраздени ролки в устройството за подаване на фолио гарантират много добро качество на работа на машина за увиване.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z237 самотовареща

   

ФОЛИРАЩА САМОТОВАРЕЩА МАШИНА METAL-FACH Z237
САМОТОВАРЕЩАТА МАШИНА ЗА УВИВАНЕ НА БАЛИ Z237 ИМА ЗАДНА ТОВАРЕЩА ЩИПКА, ОСИГУРЯВАЩА БЪРЗА И ЕФЕКТИВНА РАБОТА, ТЪЙ КАТО СЪБИРАНЕТО И УВИВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО ДО СЛЕДВАЩАТА БАЛА ИЛИ ДО МЯСТОТО НА СКЛАДИРАНЕ.

Машината е оборудвана с уред, отрязващ и хващащ фолиото, благодарение на който намесата на потребителя се изисква само при товарене на нова ролка фолио. След завършване на процеса на увиване, балата е деликатно поставена на основата с помощта на товарното рамо.

Оборудвана със съвременен универсален подавач на фолио с широчина 500 мм и 750 мм.

Машината за увиване може да бъде агрегирана с трактора с помощта на триточковата система за окачване или теглителна щанга.

Специалната конструкция на четирите въртящи се вала предотвратява хлъзгането на балите по време на увиване.

Директното предаване на задвижването на специален коронарен лагер на въртящата маса, води до по-тиха работа на машината и надеждна експлоатация в сравнение с верижните предавки.

Управлението се извършва от кабината на трактора, чрез лостове управляващи трисекционната хидравлика оборудвана с жили на Боуден.

Машината за увиване има програмиращ брояч, показващ актуалния брой увити бали, време на работа, брой бали, среден брой бали в рамките на един час. Броячът може да работи самостоятелно на три полета.

Алуминиевите, набраздени ролки в устройството за подаване на фолио увеличават живота на машината за увиване.

Големият опит на Metal-Fach Sp. z o.o. в производството на машините за увиване гарантира дълга и безаварийна работа.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z577 самотовареща

z577

ФОЛИРАЩА САМОТОВАРЕЩА МАШИНА METAL-FACH Z577
САМОТОВАРЕЩАТА МАШИНА ЗА УВИВАНЕ НА БАЛИ Z237 ИМА СТРАНИЧНА ТОВАРЕЩА ЩИПКА, ОСИГУРЯВАЩА БЪРЗА И ЕФЕКТИВНА РАБОТА, ТЪЙ КАТО СЪБИРАНЕТО И УВИВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО ДО СЛЕДВАЩАТА БАЛА ИЛИ ДО МЯСТОТО НА СКЛАДИРАНЕ.

Машината е оборудвана с уред за рязане/хващащ фолиото благодарение, на които намесата на потребителя се изисква само при товарене на нова ролка фолио. След завършване на процеса на увиване, балата може да бъде поставяна на дъното с помощта на сигурния поставач на бали, което редуцира риска от увреждане на фолиото.

Оборудвана със съвременен универсален подавач на фолио с широчина 500 мм и 750 мм. Товарното рамо и разстоянията на ролките се регулират благодарение, на което може да увивате бали с размери 1200 х 1200 и 1200 х 1500 мм.

Балиращата машина е оборудвана в система за обръщане на оста на колелата, което води до по-малък размер на транспортната ширина на машината от едната страна, а от другата страна – стабилна характеристика по време на работа (по-голям размер на широчината на машината).

Специалната конструкция на четирите въртящи се вала предотвратява хлъзгането на балите по време на увиване.

Директното предаване на задвижването върху специален коронарен лагер на въртящата маса, води до по-тиха работа на машината и надеждна експлоатация в сравнение с верижните предавки.

Управлението се извършва от кабината на трактора, чрез лост управляващ трисекционната хидравлика оборудвана с жили на Боуден.

Балиращата машина има програмиращ брояч, показващ актуалния брой увити бали, време на работа, брой бали, среден брой бали в рамките за час. Броячът може да работи самостоятелно на три полета.

Големият опит на Metal-Fach Sp. z o.o. в производството на балиращи машини гарантира дълга и безаварийна работа.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z577

z577 2 z577 3

Z593 самотовареща

ФОЛИРАЩА САМОТОВАРЕЩА МАШИНА METAL-FACH Z593
САМОТОВАРЕЩАТА МАШИНА ЗА УВИВАНЕ НА БАЛИ Z593 ИМА ПРЕДНА ТОВАРЕЩА ЩИПКА, ОСИГУРЯВАЩА БЪРЗА И ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ЛИНИЯТА НА РАБОТА НА ЗАВИВАЩАТА ПРЕСА.

Процесът на събиране и увиване се извършва по време на преминаване до следващата бала или до мястото на складиране, чрез което се увеличава производителността. Машината е оборудвана с уред за отрязване и хващане на фолиото, благодарение на което намесата на потребителя се изисква само при товарене на нова ролка фолио. След завършване на процеса на увиване, балата деликатно е поставяна на основата с помощта на хидравлично управляващ поставач на бали, което редуцира риска от увреждане на фолиото.

Оборудвана със съвременен универсален подавач на фолио с широчина 500 мм и 750 мм.

Специалната конструкция на четирите въртящи се вала предотвратява хлъзгането на балите по време на увиване.

Директното предаване на задвижването към специалния коронарен лагер на въртящата маса, води до по-тиха работа на машината и надеждна експлоатация в сравнение с верижните предавки.

Управлението се извършва от кабината на трактора, чрез лостове управляващи трисекционната хидравлика оборудвана с жили на Боуден.

Машината за увиване има програмиращ брояч, показващ актуалния брой увити бали, време на работа, брой бали, среден брой бали в рамките на един час. Броячът може да работи самостоятелно на три полета.

Големият опит на Metal-Fach Sp. z o.o. в производството на машините за увиване гарантира дълга и безаварийна работа.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Времето над България