fbpx

Pichon

Цистерна за тор на единична ос

TCI-10400-1-.JPG_imgForFacebox TCI-8100-2-.JPG_imgForFacebox

Този модел е разработен за потребители, които нямат нужда от цистерни с голям капацитет. Този тип оборудване е избран посредством две главни критерии: ниска дистанция (0 до 6 км) между точките на пълнене и разпръскване и среден обем на отпадъчни води.

Мощността на трактора и качеството на почвата получаваща запълващия продукт са също решителни фактори при избирането на продукт от тази гама.

PICHON предлага цистерните с единичен мост, с капацитет от 2, 600 до 11, 350 л, което може да бъде използвано със селекция от запълващи и разпръскващи решения и голяма гама от оборудване и аксесоари.

• DESP 97/23/CE-съвместима цистерна
• вградено шаси
• вътрешно и външно галванизиране
• Стомана тип S235JRG2 клас 1
• Цистерни < 6,050: без преграждаща плоча
• 6,050 до 8,100 л цистерни: 1 преграждаща плоча
• 10,400 и 11,350 л цистерни: 2 преграждащи плочи

TCI-8100-1-.JPG_imgForFacebox TCI-2600.jpg_imgForFacebox TCI-6050.jpg_imgForFacebox Ново Bitmap изображение

Цистерна за тор с два моста

TCI-14200-1-.jpg_imgForFacebox TCI-12600-2-.jpg_imgForFacebox

Цистерна за тор с два моста.

Моделът с два моста, предлагащ капацитет между 7, 150 и 22, 700 л, е разработен за фермери с големи ферми и арендатори с много земя.

Изборът на този тип оборудване се определя от две критерии: голям обем от тор да бъде транспортирана и определена дистанция да бъде покрита между пълнещите и разпръскващите точки.

За оптимален работен добив е важно да се сравнят обемите с покритата дистанция. Мощността на трактора и качеството на почвата, получаваща запълващите продукти са също два решителни фактора, при избора на продукт от тази гама.

Този вид оборудване е предназначено за селското стопанство, лозарство, публични и индустриални задачи. Пълната гама може да бъде използвана със серии за запълващи и разпръскващи решения и широк набор от селекция за оборудване и аксесоари.

TCI-16500.JPG_imgForFacebox weere

Цистерна за тор с три моста

TCI-24500-7-.jpg_imgForFacebox TCI-24500-4-.JPG_imgForFacebox

Капацитетът на цистерната за тор с три моста варира от 18, 500 до 30, 000л. Тези цистерни са предназначени за фермери и арендатори с големи площи земя.

Изборът на това оборудване се определя от две критерии: голям обем на цистерната за да бъде транспортирана и определена дистанция, която трябва да бъде покрита между запълващите и разпръскващите точки.

За оптимален работен добив е важно обемите да бъдат сравнени с дистанцията, която е нужно да бъде покрита.

Мощността на трактора и качеството на почвата получаваща запълващия продукт, са също решителни фактори при избора на продукт от тази гама.

Този тип екипировка е предназначен за селското стопанство, лозарство, публични и индустриални задачи. Пълната гама може да бъде използвана със серии от запълващи и рапръскващи решения и голям набор от екипировка и аксесоари.

TCI-24500-9-.JPG_imgForFacebox sdsad

Времето над България