АГРА 2015

АГРА 2015

Агра 2015

Началото на панаирното дело в България е поставено през 1892 година, когато в Пловдив се провежда Първото българско земеделско-промишлено изложение.
Международен панаир Пловдив е наследник на Първото изложение и на неговата мисия – да спомага за просперитета на българския народ, като стимулира развитието на националната промишленост.
В изложбената програма на Международен панаир Пловдив са включени многобраншови панаири и специализирани изложения, обхващащи ключовите отрасли на българската икономика.

Тази година Марпекс Агро ЕООД изложи продуктите на своите европейски партньори от SF Filter и Milkline в два вътрешни щанда. На открита площ  пред трета палата бяха изложени и продуктите на DIECI, METAL-FACH, SILOKING, BAUER, CALFOTEL и др.

Агра 2015

Агра 2015

Агра 2015

Агра 2015

Тук се провеждат най-значимите търговски форуми в страната, на които българските производители излизат на международния пазар. Панаирите и специализираните изложения очертават параметрите на развитие на българската икономика и интереса на чуждестранния бизнес към страната и региона.

МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОБЖА АГРА е най-големият форум на агробизнеса в Югоизточна Европа.

Изложбата се организира от Международен панаир Пловдив под егидата на Министерство на земеделието и храните на Република България и със съдействието на Селскостопанска академия – София. Одобрена е от Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI) – доказателство, че се организира според световните стандарти.

Агра 2015

Агра 2015

Агра 2015
Агра 2015

Затвори менюто