БАТА АГРО 2014

БАТА АГРО 2014

 

БАТА АГРО 2014

За своето участие на Бата Агро в Стара Загора, Марпекс представи продуктите на своите партньори:

– SILOKING

– BAUER

– METAL – FACH

Фокусът на Марпекс Агро за двете изложения бе насочен върху не толкова акцентирания от останалите компании сегмент – Животновъдство. Именно в този сегмент, компанията специализира своята продуктова гама, наблягайки на решения оптимизиращи работния процес и намаляващи влиянието на човешкия фактор.

  БАТА АГРО 2014БАТА АГРО 2014БАТА АГРО 2014БАТА АГРО 2014БАТА АГРО 2014БАТА АГРО 2014

Затвори менюто