Технически Панаир в гр.Пловдив

Технически Панаир в гр.Пловдив

Технически панаир Пловдив

От 29 септември до 4 октомври 2014 г., в Международен панаир Пловдив се проведе 70-то издание на Международния технически панаир, където Марпекс Агро ЕООД взе участие с продуктите на своя партньор от Швейцария – SF Filter. Това изложение е сред най-авторитетните делови форуми за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа и в него се представят постиженията на световни лидери в областите: машиностроене, автомобили, транспорт, информационни технологии, софтуер, електроника и електротехника, строителство, химия, енергетика, екология и други.

През  2013 година, в проявата участваха 1040 фирми от 41 държави. С официални участия се представиха Австрия, Аржентина, Гърция, Индия, Полша, РЮА, Словакия, с колективни – Германия, Полша, като изложението бе посетено от 30 651 посетители.

Технически панаир Пловдив

 

Затвори менюто