Schaefer Ventilation Equipment

Schaefer Ventilation Equipment

Schaefer Ventilation EquipmentSchaefer Ventilation Equipment

Schaefer Ventilation Equipment е компания специализирала се във вентилационно оборудване, проектиране, производство и разпространение на иновативни, ефективни и надеждни топлоизолационни продукти на земеделски, градинарски, промишлени и търговски съоръжения.

Заедно с представителя си за България – „Марпекс Агро“ ЕООД, двете фирми се насочват към изграждане на вентилационно – охлаждащо оборудване за кравеферми, свинеферми и др., за да се повиши производствената ефективност, а от там и конкурентоспособноста на фермите.

На среща, проведена миналата седмица с представител на борда на директорите на Schaefer Ventilation Equipment – г-н Пийт Лайл, „Марпекс Агро“и техния американски партньор се споразумяха за съвместно сътрудничетво между двете фирми.

Г-н Лайл отбеляза, че българския селскостопански сектор има богати възможности за развитие, но и нужда от иновативни решения, отдавна приложени на запад, които вече са дали своя положителен резултат, ефективна политика насочена към развитие на селското стопанство, качествени западни партньори.

Той се надява чрез „Марпекс Агро“ ЕООД тези възможности да бъдат разгърнати и оползотворени по най-ефективния за селското стопанство начин.

Затвори менюто