Обучение от PLOEGER

Обучение от PLOEGER

Обучение от PLOEGERОбучение от PLOEGER

За първи път се проведе обучение насочено към подобряване обслужването на машини произведени от световния лидер PLOEGER!

За разлика от традиционните обучения, по какъв начин да се продават машини, ние решихме да помогнем на хората вече собственици на машини.

Това е нещо доста непопулярно и задължаващо. Проведеното изцяло сервизно обучение ще позволи на собствениците да влязат в сезона по-спокойни.

 

Затвори менюто