РАННОТО ОТЕЛВАНЕ

РАННОТО ОТЕЛВАНЕ

ПРЕДИМСТВАТА НА РАННОТО ОТЕЛВАНЕ ПРИ ЮНИЦИТЕ
Проучване на Канадската Млечна Мрежа показва, че съкращаването на периода на отелване при кравите може да подобри тяхната производителност за цялата продължителност на живота им. Изследванията са насочени върху различни породи, като например Холщайн, където данните показват, че най-производителната Възраст на Първото Отелване е 22 месеца, в сравнение със средностатистическите 26 месеца, което води до увеличаване на производителността на глава с 1,200лв. Това подобрение на производителността намира отражение върху намаляването на разходите за развъждане на тези животни, които произвеждат повече мляко през целия им съзнателен живот.
Според проучванията на AHDB Dairy изчисленията показват, че разходите за развъждане се увеличават с около 8.00 лв. на ден, за всеки ден закъснение във Възрастта на Първото Отелване. Това изследване показва също, че средните разходи за развъждането на юници са около 5.000 лв., а чрез намаляването на Възрастта на Отелване с два месеца до 24 месеца, общите разходи за развъждане на юници могат да бъдат намалени с почти 16 %.

 

РАННОТО ОТЕЛВАНЕ

Затвори менюто