Демонстрация пред студенти

Демонстрация пред студенти

Демонстрация пред студентиДемонстрация пред студенти

В русенската фирма Марпекс Агро за пореден път се проведе учебна демонстрация пред студенти на Русенския Университет „Ангел Кънчев“. Фирмата се е специализирала в изграждането на съоръжения необходими на селското стопанство и продажбите на селскостопанска техника.

На младите инженери от специалност „Мениджмънт и сервизна техника“ , нагледно им бе обяснено как протича работния процес в отделите на фирмата. Специално внимание бе отделено на отдел „Поддръжка и сервиз“ и на работата с автоматизираната вертикална складова система производство на HANEL, тип LEAN-LIFT за съхранение на резервни части към този отдел. С помощта на „робота“ се оптимизира максимално времето за търсене на сервизни части, елиминират се възможностите за човешка грешка и осигурява постоянна отчетност на наличността.

Машината е с пълен инвентарен мениджмънт, комуникиращ с ERP системата на фирмата. Всички части са защитени в машината с много бърз достъп при заявка . Изпълнена е и система за контрол на достъпа, която позволява не само допускане до работа със склада, но контролира и кой, кога и до какво има достъп.

Затвори менюто