Апликатор

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Апликаторът притежава предимството да намалява неприятните миризми и да намалява загубата на натрий. Допълнително, когато растенията вече растат, зелените части не влизат в контакт с торта, и не биват разядени от нея. Апликаторът е направен от Vogelsang, интернационално признат производител на разпределително оборудване. Апликаторите биват пригодени за монтаж от BSA.

Налични модели:

SwingUp 2 AB: 18м

SwingUp 3 AB: 9 – 15 м

SwingMax 3 AB: 18 – 27 м

SwingMax 3S AB: 24 – 33 м

SwingMax 36 AB: 36м

Опции:

Регулатор на ширината на разпръскване (механично или пневматично).

Активен компенсатор при склонове.

TeleShift

DoubleFold (Двойно згъване)

ГАЛЕРИЯ

Затвори менюто