CENTERLINER 9000

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

CLS

4-Колесна-централна единица

Ръчно завъртане на подвижните кули.

Неогъваеми връзки.

Контролна единица STANDARD PRO.

 

Многофункционална напоителна система

Икономичното решение за всички фермени райони и видове посеви. Оптимално уползотворение на района, благодарение на интелигентна система за контрол и високо ниво на гъвкавост, дори при неравен терен. Centerliner 9000 се характеризира с висококачественото си поливане и ниска консумация на енергия.

Предимства на Centerliner

Оптимално оползотворяване, дори при неравен терен.

Интелигентно управление, без нужда от въвеждане на много информация, за да може да бъде управлявана системата.

Задаване на различни нива на утаяване над един район.

Система с ниско налягане, пестяща енергия.

Може да бъде теглена и е с високо ниво на гъвкавост.

CLE

4-Колесна-централна единица

Автоматично завъртане на подвижните кули.

Гъвкаво свързване на свързването на маркуча за автоматично обръщане без разкрачване на тръбата.

Контролната единица SELECT PRO.

 

CLX Multistar

4-Колесна-централна единица

Автоматично завъртане на подвижните кули.

Гъвкаво свързване на свързването на маркуча за автоматично обръщане без разкрачване на тръбата.

Възможно завъртане на централната единица за L-образни поливни райони.

Контролната единица SELECT PRO.

ДЪРЖАЧИ НА РАМКАТА

Най-високото ниво на сигурност за много години.

4 тръбни диаметъра предоставят широк обхват на приложение (50-500 м3/ч).

Оптимална регулация за най-ниски работни разходи.

Еднаква дължина на тубите (5,85 м) за лесно сглобяване и превоз.

Укрепващи прътове, с диаметър 20мм, с висока сила на опън.

Равна форма на арката на държачите гарантира високо ниво на стабилност.

90 ° разпределение на скобните ъгли гарантира еднакво разпределение на тежестта при най-неблагоприятни терени.

ПОДВИЖНА КУЛА

Системата 9000 носи по-голяма стабилност.

Широко основна конструкция.

Оптимална консумация на мощност.

Високи пропорции на ъгъла на скоби 100х75мм.

Широк коловоз от 4,3 м(стандартен) и 5,2 м гарантират високо ниво на стабилност, дори при неравен терен и силни ветрове.

Две възможни височини на построяване – 4,2м. (стандартна) и 5,0м. за оптимална адаптация към различни посеви.

Теглена – високо ниво на гъвкавост и адаптация към сеитбообращение.

МОТОР РЕДУКТОР

Прибирането на маркуча се осъществява от висококачествена верига с лазерно изрязани елементи. Поради високия диаметър на зъбното колело и много единични верижни връзки, мощността на прибиране се разпределя оптимално върху голяма площ. Чрез използването на смазани, високопроизводителни вериги, безпроблемната работа и дълъгият операционен живот са гарантирани, дори при висока мощност на прибиране.

СКОРОСТНИ КУТИИ - ЗА СТАНДАРТНИ СИСТЕМИ

Големи конусни-ролкови лагери.

Вградена камера за експанзия.

Уплътнение на оста с профил против замърсяване.

СКОРОСТНИ КУТИИ ЗА - МОБИЛНИ СИСТЕМИ

Лесни за смяна от неподвижен режим в режим на теглене.

ГУМИ

Висок набор от пропорции на гуми, за различни почви и посеви:

11,2-24 14,9-24 16,9-24  12,4-38

Нови гуми с профил за тяга.

Прибран маркуч за максимална безопасност по време на работа.

Галванизирани джанти за оптимална защита срещу корозия.

МУФИ НА КУЛАТА

Кулата притежава здрави муфи, монтирани от външната страна на тръбата. Те по никакъв начин не влияят негативно на водния поток. По този начин се осигурява оптимален воден поток без загуба на налягане. Устойчивата на метеорологични условия, UV-лъчи и озон яка на маркуча се приобщава към всякакви ъгли.

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КОНТРОЛ

BAUER е единственият производител, който произвежда контролен лост, който е директно монтиран над въртящата точка на гъвкавото коляно. По този начин, извивания в тръбата нямат никакъв ефект върху управлението. Цялата система се подържа без напрежение. Оптимално настройване на превключващите скоби с прецизни лагери на контролните зъбци, гарантира прецизно движение. Прецизната система за управление на подвижната кула подсигурява дълъг операционен живот на продукта.

ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Прецизното управление за екстремна точност на системите ‘Linear’ и ‘Centerliner’ и системи с повече от 13 подвижни кули. Ъглите между подвижните кули са проследени, чрез контролни кабели, които контра-балансират всякакво извиване в стоманената структура.

НАСОЧВАНЕ ЧРЕЗ БРАЗДА

За да се управлява Linestar/Centerliner, бразда бива създадена по пътя, за да се определя посоката на ход на системата.

Икономично решение за въртящи се единици.

Неподходящо за песъчливи почви.

НАСОЧВАНЕ ЧРЕЗ КАБЕЛИ

Завиващата ръка с количката се придвижва по разпънат кабел, като по този начин определя посоката на ход на машината.

Точно насочване при всички почви.

НАСОЧВАНЕ ЧРЕЗ ЗАКОПАН КАБЕЛ

Сензори следят заровен кабел и по този начин насочват посоката на ход (налично за системите Centerliner и Linestar).

Предимства на насочването, чрез закопан кабел:

Без препятствия в района на поливане.

Постоянно осведомение при излизане от зададената.

ПЕРФЕКТНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАПОЯВАНЕТО

Изпитани и надеждни елементи за приложение при най-екстремните условия. Лесна за употреба контролна повърхност и здрави контролни елементи, които да гарантират гладко протичане на работния процес. Всички от основните функции на автоматичното управление са вградени в контролните табла. Подробна гама от аксесоари е налична за обновяването на елементи с цел добавяне на повече работни функции.

ИНОВАТИВНА ПОЛИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТОЧЕН КОНТРОЛ

Контролните механизми на пивота на BAUER са произведени следвайки най-строгите условия в разрез с EN ir VDE.

За производството се използват единствено високо качествени компоненти на прочути производители (Scneider Electric, Schrack, Moeller).

Защитата срещу корозия на превключвателните кутии е адаптирана към екстремни климатични условия.

Контролните механизми на пивота на BAUER са произведени следвайки най-строгите условия в разрез с EN ir VDE.

За производството се използват единствено високо качествени компоненти на прочути производители (Scneider Electric, Schrack, Moeller).

Защитата срещу корозия на превключвателните кутии е адаптирана към екстремни климатични условия.

КОНТРОЛНО ТАБЛО STANDARD

Контролно табло с предавателно управление.

Линейно управление.

Ръчен процес на завъртане.

Операционен режим сухо/мокро.

Волтомер.

Брояч на работните часове.

КОНТРОЛНО ТАБЛО SELECT CLE, SELECT CLX

Контролно табло с вградено SPC.

Линеен/пивот и завъртащ операционен режим.

2 скорости (таймер с проценти) за линеен режим.

1% таймер за пивотен режим.

Режим на операция сухо/мокро.

Запалващ ключ за мотор-редуктор на централната единица (за CLX).

Волтомер.

Брояч на работните часове.

Пластично тяло IP66.

SMS УПРАВЛЕНИЕ

Рентабилен начин за следене на поливната система.

Активиране на машината на предопределено ниво на утаяване.

Изключване на системата.

Проверка на работния статут.

Получаване на обратна връзка при наличие на проблеми.

ОПЦИИ НА ДЮЗАТА ЗА ПРЪСКАНЕ

Система за всички почви и растения

В зависимост от типа почва и климат, подробните дюзи за пръскане на BAUER позволяват точна адаптация към различните условия. Системата гарантира висока производителност и по-икономична употреба на площта за култивиране.

КЛАПАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО

За прецизно разпределение на пивот. Независим от различията в налягането и височината на терена. Гарантирана равна струя през дюзата.

Клапани за намаляне на налягането са препоръчани за различия във височината от повече от 5 м., за да се гарантира равномерно водно разпределение. Също за по-високи капацитети (над 8мм/ден) и дължина на пивот от повече от 450м.

TWINMAX КРАЙНА ПРЪСКАЧКА

​Създадена за пивотна и линейна система. Висока функционалност, дори при ниско операционно налягане.

КРАЙНА ПРЪСКАЧКА ЗА ПО - ДОБРО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА

​Монтирана на надвеса, крайната пръскачка гарантира максимално снабдяване на вода, дори при открита площ на култивация. Крайната пръскачка може да бъде екипирана с усилвателна помпа, за да се подсигури надеждно налягане на водата. Когато се използва за обиколно напояване, крайните пръскачки изпръскват вода, до дори най-външните ръбове, като по този начин увеличават добива. Икономично решение на минимална цена.

Затвори менюто