fbpx

Сламопреси Metal-Fach

Z562

СЛАМОПРЕСА METAL-FACH Z562

ПРЕСАТА Z562, ПРОИЗВОДСТВО НА METAL-FACH, КАТО ПЪРВА В СТРАНАТА Е ПРИЛОЖИЛА ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД В ПРОИЗВОДСТВОТО НА УВИВАЩИ ПРЕСИ, В КОИТО НАДЕЖДНОСТТА И ВИСОКОТО НИВО НА КОМПРЕСИЯ ОСИГУРЯВАТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СИЛАЖ.  

Благодарение на това решение получаваме висококачествен силаж (оптимални условия за силажиране). Използването на подбиращо устройство с широчина 180 см увеличава ефективността на събрания материал, а допълнителното монтираното устройство за завързване с мрежа увеличава ефективността на събрания материал до 30%.

Пресата като първа в страната е оборудвана също така с апликатор за силажиране на фуража по време на събиране.

Съвременната механична блокировка на задната клапа за разлика от хидравличната не натоварва хидравликата на трактора, което влияе на увеличаване на капацитета на машината и намаляване на разхода за гориво. Благодарение на приложението на широки колела, пресата е много подходяща за работа на мокри терени.

По поръчка на клиента, пресата може да бъде допълнително оборудвана:

- Централно смазване на верижните колела.

- Апликатор на препарати за подобряване на силажирането.

- Устройство за завързване с мрежа на бали.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z562 с ротор

СЛАМОПРЕСА Z562 С РОТОР

ПРЕСАТА Z562 С РОТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА METAL-FACH Е РАЗВИТ МОДЕЛ НА ПРЕСИТЕ Z562, В КОИТО КАТО ПЪРВИ В СТРАНАТА Е ПРИЛОЖИЛА ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД В ПРОИЗВОДСТВОТО НА УВИВАЩИ ПРЕСИ, КЪДЕТО НАДЕЖДНОСТТА И ВИСОКОТО НИВО НА КОМПРЕСИЯ ОСИГУРЯВАТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СИЛАЖ. 

Благодарение на това решение получаваме висококачествен силаж (оптимални условия за силажиране). Допълнителното прилагане на ротор, повишава способността на транспортиране на материала до камерата за увиване и увеличава капацитета на машината. Използването на подбиращо устройство с широчина 180 см увеличава ефективността на събрания материал, а допълнителното монтиране на устройството за връзване с мрежа увеличава ефективността на събрания материал до 30%. Пресата като първа в страната е оборудвана също така с апликатор за силажиране на фуража по време на събиране. Съвременната задна, механична блокада на задната клапа за разлика от хидравличната облекчава хидравликата на трактора, влияе на увеличаване на капацитета на машината и намалява разхода на гориво. Благодарение на приложението на широки колела, пресата е много подходяща за работа на мокри терени.

По поръчка на клиента, пресата може да бъде допълнително оборудвана:

Централно смазване на верижните колела.

Апликатор на препарати за подобряване на силажирането.

Устройство за връзване с мрежа на бали.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z562 с ротор и ножове

СЛАМОПРЕСА Z562 С РОТОР И НОЖОВЕ

ПРЕСАТА Z562 С РОТОР И НОЖОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА METAL-FACH Е РАЗВИТ МОДЕЛ НА ПРЕСИТЕ Z562, В КОИТО КАТО ПЪРВИ В СТРАНАТА Е ПРИЛОЖИЛА ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД В ПРОИЗВОДСТВОТО НА УВИВАЩИ ПРЕСИ, КЪДЕТО НАДЕЖДНОСТТА И ВИСОКОТО НИВО НА КОМПРЕСИЯ ОСИГУРЯВАТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕН СИЛАЖ.

Благодарение на това решение, получаваме висококачествен силаж (оптимални условия за силажиране). Пресата Z562 оборудвана с ротор и 13 режещи ножа, дава възможност за по-добро приготвяне на фуража в балите чрез увеличаване на степента на сгъстяване на материала, в резултат на нарязване на събрания материал преди пресоване. Фуражът приготвен с преси с режещи ножове е по-лесен за задаване и за приготвяне през фуражните миксери и значително по-добре е приеман от животните. Режещите ножове са защитени индивидуално от увреждане (чрез пружини). Може много лесно да се скрият чрез хидравличната система. Използването на подбиращо устройство с широчина 180 см увеличава ефективността на събрания материал, а допълнително монтираното устройство за връзване с мрежа увеличава ефективността на събрания материал до 30%.

Пресата е оборудвана също така с апликатор за силажиране на фуража по време на събиране.

Съвременната механична блокада на задната клапа за разлика от хидравличната, облекчава хидравликата на трактора, влияе на увеличаване на капацитета на машината и намаляване на разхода за гориво. Благодарение на приложението на широки колела, пресата е много подходяща за работа на мокри терени.

По поръчка на клиента, пресата може да бъде допълнително оборудвана:

- Централно смазване на верижните колела.

- Апликатор на препарати за подобряване на силажирането.

- Устройство за връзване с мрежа на бали.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z589/2 променлива

 СЛАМОПРЕСА METAL-FACH  Z589/2 ПРОМЕНЛИВА

БАЛИРАЩА ПРЕСА С ПРОМЕНЯЩА СЕ КАМЕРА Z589/2 Е ПРЕСА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СЪБИРАНЕ И УВИВАНЕ НА БАЛИ С ЦИЛИНДРИЧНА ФОРМА. ПРЕСАТА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРАВЕНЕ НА БАЛИ С ШИРОЧИНА 1.200МM. И ДИАМЕТЪР ОТ 500ММ. ДО 1.600ММ.

Пресата има виличен подавач (Z589/3) или ротор с ножове (Z589/2), в която ножовете може да се изключат в произволен момент. Ножовете имат индивидуална пружинна защита, а теоретичната дължина на рязане е около 77 мм.

Пресата има възможност за плавна настройка на степента на смачкване на събрания материал, който е регулиран ръчно на разпределителя в машината. Може да изберете навиване на бали с голямо сгъстяване от самото начало на навиване (твърд стълб) и бали със стълб с по-малка гъстота, а външният слой с по-голяма гъстота (както в преси с постоянна камера), което отличава нашата преса на фона на конкурентните продукти.

Контролният панел дава възможност на оператора да управлява и следи отделните етапи на работата на машината, от правилното товарене на камерата и увеличаване на диаметъра на балите в зависимост от етапа на връзване, освобождаване на балата и затваряне на машината с цел започване на нов цикъл на работа.

Стандартно оборудване:

1.контролен панел

2.рампа за разтоварване

3.гуми 400/60 -15,5

4.гумени колела на подбиращото устройство

5.регулируем теглич

6.широкоъгълен вал на релето с триещ съединител;

7.устройство за връзване с мрежа

8.устройство за връзване с двойно въже

9.централно смазване на веригата

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Z589/3 Променлива

СЛАМОПРЕСА METAL-FACH  Z589/3 ПРОМЕНЛИВА

БАЛИРАЩА ПРЕСА С ПРОМЕНЯЩА СЕ КАМЕРА Z589/3 Е ПРЕСА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СЪБИРАНЕ И УВИВАНЕ НА БАЛИ С ЦИЛИНДРИЧНА ФОРМА. ПРЕСАТА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРАВЕНЕ НА БАЛИ С ШИРОЧИНА 1.200М. И ДИАМЕТЪР ОТ 500ММ. ДО 1.600ММ.

Пресата има виличен подавач (Z589/3) или ротор с ножове (Z589/2), в която ножовете може да се изключат в произволен момент. Ножовете имат индивидуална пружинна защита, а теоретичната дължина на рязане е около 77 мм.

Пресата има възможност за плавна настройка на степента на смачкване на събрания материал, който е регулиран ръчно на разпределителя в машината. Може да изберете навиване на бали с голямо сгъстяване от самото начало на навиване (твърд стълб) и бали със стълб с по-малка гъстота, а външния слой с по-голяма гъстота (както в преси с постоянна камера), което отличава нашата преса на фона на конкурентните продукти.

Контролният панел дава възможност на оператора да управлява и следи отделните етапи на работата на машината, от правилното товарене на камерата и увеличаване на диаметъра на балите до етапа на връзване, освобождаване на бали и затваряне на машината с цел започване на нов цикъл на работа.

Стандартно оборудване:

1.Контролен панел

2.Рампа за разтоварване

3.Гуми 400/60 -15,5

4.Гумени колела на подбиращото устройство

5.Регулируем теглич

6.Широкоъгълен вал на релето с триещ съединител;

7.Устройство за връзване с мрежа

8.Устройство за връзване с двойно въже

9.Централно смазване на веригата

  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Времето над България