Карусел – Царят на доилните

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Първи вариант (Вътрешно доене)

  • Съкращава разходите за работна ръка
  • Осигурява пълен контрол върху доилния процес
  • Доячите работят вътре в кръга на карусела

Втори вариант (Външно доене)

  • Предназначено за големи стада
  • Максимален капацитет – 100 доилни поста
  • Доячите работят извън кръга на карусела
Затвори менюто