MaxiBox

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Типични проблеми при употребата на класическата постеля

 • Болезнен контакт със страничния ръб, по време на лягане и лежене, причинено от недостатъчно ниво на запълване на постелята
 • Влажни и много мръсни постелки.

Възможни резултати:
Времето на лежене е намалено с около 5 часа

 • Проблеми с хигиената (здраве на вимето, мухи).
 • Твърдо покритие за лежене, тъй като постелката може да се изхлузи на една страна.
 • Твърдостта на постелката и нейната влага предизвикват появата на подути, безкосмени стави.

  Цимент с височина от около 10 см и дълбочина на постелката между 3-5 см

  maxiLONGLINE – гумена постелка:

  • безопасна мекота идваща от долна подплатена страна
  • лицето на повърхността допринася за образуването на слоеве
  • вграден дренаж за подобрена хигиена

  maxiSTEP – гумен страничен профил:

  • удобно лягане и лежене
  • вграден дренаж

  maxiBOARD – гумена дъска за гърдите на животното:

  • дружелюбно към животните и еластично
  • нежно към ставите на животните
Затвори менюто