Parallel – Царицата на доилните зали

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Доилна зала с индивидуални защитни панели от хром-никел за всеки доилен пост. „Окачената“ конструкция осигурява лесен и бърз достъп до всяко животно. Залата разполага с нова електроника и компютърен софтуер за контрол на доилния процес и мениджмънт (управление) на стадото.

Името на новата електроника е „Милкон HM”!

Затвори менюто