Подвижна помпа APV/DP

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Висок поток и голям диапазон на работа.
APV 250 е с капацитет от 250 кубични метра на час, при доставно налягане от 12 бара, докато помпеният агрегат DP 201 е с капацитет от 200 м3/час при налягане 10 бара. Двете помпи работят с обхват до 4 километра. Както средата, така и хора се възползват от голямото разстояние на изпомпване, тъй като необходимостта от транспортиране в големи танкери по обществените пътища, се елиминира.

Малка нужда от работна ръка.

Помпените агрегати се управляват чрез дистанционно управление или от трактора, или от SDS 7000. Това поддържа изисквания за работната сила до минимум, тъй като операторът може да контролира удобно и уютно цялата система директно от трактора, когато използва SRS 12 или от кабината на SDS 7000.Пазете природата и се наслаждавайте на по-добра работна среда.
АPV помпата е снабдена с почистваща функция, която помага за намаляване от разливи, когато маркучите и тръбите са изключени. Така, работата с Агрометър става по-лесна и приятна, а също така и предотвратява натрупването на локви от органична тор по пътищата или в населеното място.

ГАЛЕРИЯ

Затвори менюто