Помпа с дълъг вал – Magnum LE 11, 15, 18.5kW

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Стандартно увеличение на притока LE 11 kW

• Електрично задвижване без мотор.
• Монтажна екипировка за фланец за електричен мотор.
• Задвижване с 11 KW.
• Потопяема помпа със здрав хиперболоиден резач и горно захранване от 160 мм.
• Окъпан в масло задвижващ вал, работещ с множество лагери.
• Вертикална тръба с доставна връзка HK 133 – straight.
• Камерата и работното колело от сферична графитна стомана, спомагателна тръба и вертикална тръба са галванизирани.
• Дизайн на работното колело с хиперболоиден резач.
• Минимален отвор на дупката: 60х100 см.

Технически характеристики:
• Задвижваща скорост – 1500 оборота/мин.
• Освобождаване 240 м3/ч.
• Изхвърляща височина – максимално 17 м.
• Работно колело Ø235х50 мм‏.

Стандартно увеличение на притока LE 15 kW

• Електрично задвижване без мотор.
• Монтажна екипировка за фланец за електричен мотор.
• Задвижване с 15 KW.
• Потопяема помпа със здрав хиперболоиден резач и горно захранване от 160 мм.
• Окъпан в масло задвижващ вал, работещ с множество лагери.
• Вертикална тръба с доставна връзка HK 133 – straight.
• Камерата и работното колело от сферична графитна стомана, спомагателна тръба и вертикална тръба са галванизирани.
• Дизайн на работното колело с хиперболоиден резач.
• Минимален отвор на дупката: 60х100 см.
Технически характеристики:
• Задвижваща скорост – 1500 оборота/мин.
• Освобождаване 270 м3/ч.
• Изхвърляща височина – максимално 20 м.
• Работно колело Ø255х50 мм‏.

 

Стандартно увеличение на притока LE 18.5 kW

• Електрично задвижване без мотор.
• Монтажна екипировка за фланец за електричен мотор.
• Задвижване с 18.5 KW.
• Потопяема помпа със здрав хиперболоиден резач и горно захранване от 160 мм.
• Окъпан в масло задвижващ вал работещ с множество лагери.
• Вертикална тръба с доставна връзка HK 133 – straight.
• Камерата и работното колело от сферична графитна стомана, спомагателна тръба и вертикална тръба са галванизирани.
• Дизайн на работното колело с хиперболоиден резач.
• Минимален отвор на дупката: 60х100 см.
Технически характеристики:
• Задвижваща скорост – 1500 оборота/мин.
• Освобождаване 300 м3/ч.
• Изхвърляща височина – максимално 22 м.
• Работно колело Ø270х50 мм.

Затвори менюто