Повърхностни помпи – MAGNUM СМ540

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Стандартно увеличение на притока CM 540

• Тракторна помпа с регулируем режещ фланец.
• Спираловиден корпус от сива лята стомана.
• Всмукващ фланец с ръбест вход.
• Работно колело за твърда материя, направено от сферична графитна стомана в втвърдени ръбове.
• Режеща плоча и носеща плоча от сферична графитна стомана.
• Зъбни колела с шпори с втвърдени спираловидни ъглови зъбци.
• Механична пломба с маслен резервоар.
• Изплакваща връзка.

Аксесоари:

• Вагонетка за помпата или хидравлична рамка.
• ВОМ W2500-1010 мм с ускоряващ момент на режещия болт.
• Себевсмукващо устройство.
• С клапан против връщане на течността.
• С хидро мотор.
• Без връзки с налягане.
• Пневматичен клапан за контролиране на налягането.
• Автоматично контролиране на налягането.

Затвори менюто