Повърхностни помпи – MAGNUM SX2000

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Стандартно увеличение на притока и пиедестална помпа SX 2000

• Механизирана помпа с регулируемо режещо устройство.
• Спираловиден корпус от GG25.
• Всмукващ фланец с ръбест вход и ирационална функция.
• Работно колело с висока постоянност с остриета – 2600 мин-л.
• Работно колело за твърда материя, направено от сферична графитна стомана с втвърдени ръбове.
• Режещ фланец направен от хромирана стоманена отливка.
• Компактна издадена скоростна кутия с калени спираловидни ъгловидни зъбци.
• Механична пломба с маслен резервоар.
• Изплакваща връзка с Geka свързване.
• Всмукателна връзка DN 150.
• Доставяща връзка DIN 100.
• Оголен край на вала – Ø 42 мм за директно задвижване с дизелов мотор.

Затвори менюто