Система за следене на разгонването „Heatime”

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

HEATIME™ е иновативна система, определяща топлинните симптоми при кравите. Системата е способна да засича движенията при животните – от генерално движение до леки движения и дори разкрачване при животното. Лесна инсталация(plug & play), няма нужда от настройване. Иновативни особености: оптично-инфрачервено предаване на данните, индекс с засеченото движение на животните. Работи отделно от други системи за мениджмънт на стадото и позволява прехвърляне на данните към компютър.

Затвори менюто