Тороразпръсквач SDS7000

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

SDS спредерът работи непрекъснато на полето, докато кашата се изпомпва директно от резервоара за съхранение към дистрибутора. Средният капацитет е приблизително 100-150 тона на час или еквивалента на 60 декара.Със SDS 7000, разпръскващият сезон започва по-рано, отколкото с нормален стандартен танкер за разпръскване. Това е благодарение на ненадминатото ниско налягане върху почвата – само 300-600 г/кв.см., или по-малко, отколкото отпечатъка от стъпка на възрастен човек.

По-ниски разходи за гориво, гуми и работна ръка.

При движение на заден ход, кабината се върти на 180 градуса, като предоставя на водача по-голяма визуалност по време на работния процес.

ГАЛЕРИЯ

Затвори менюто