BAUER

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Транспортирането на течности от точка А до точка Б е процес с дългогодишна история. Преди около 80 години, Рудолф Бауер поставя нови стандарти за свързване на мобилни тръби благодарение на световно патентованата от него система „BAUER HK“ или бърз механизъм за свързване. Продължителността на развитието във времето, довежда до приложението на изключително леки тръби с висока якост и от горещо поцинкована стомана. С помощтта на по-цялостен, вътрешноразработен избор на обков, BAUER днес предлага пълна тръбна система, дори и за най-взискателните приложения.

Системата е ценена по целия свят, като например в австралийската минна индустрия, строителството и аграрното стопанство, индустриите на Америка и естествено във всички земеделски приложения в целия свят, най-вече в Европа.

Затвори менюто