ТРЪБНА МРЕЖА

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Тази система представлява удължение на обикновената напоителна система. Мрежата от траби включва BAUERHK-траби, които покриват цялото поле и се поставят в началото на напоителния сезон.

По време на напоителния процес, тръбите стоят неподвижни и само пръскачките трябва да бъдат премествани на дистанция от 18м. Това улеснява работния процес. Времето в което трябва да се напои дадена площ от 1 хектар е приблизително 1 час.

В зависимост от дължината на тръбите и броя пръскачки, в тази система могат да бъдат използвани малки тръби (HK 50 траби), което прави тръбната мрежа икономична и спестява много разходи.

С тази система също могат да бъдат използвани малки или средни пръскачки, които могат да бъдат пригодени за нисък интензитет на работа. Гарантирано е оптимално използване във всякакви условия и големина на полетата. Tръбната инсталация е междинен етап към стационарната система за напояване.

Затвори менюто