Цистерна за тор с два моста

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Цистерна за тор с два моста.

Моделът с два моста, предлагащ капацитет между 7, 150 и 22, 700 л, е разработен за фермери с големи ферми и арендатори с много земя.

Изборът на този тип оборудване се определя от две критерии: голям обем от тор да бъде транспортирана и определена дистанция да бъде покрита между пълнещите и разпръскващите точки.

За оптимален работен добив е важно да се сравнят обемите с покритата дистанция. Мощността на трактора и качеството на почвата, получаваща запълващите продукти са също два решителни фактора, при избора на продукт от тази гама.

Този вид оборудване е предназначено за селското стопанство, лозарство, публични и индустриални задачи. Пълната гама може да бъде използвана със серии за запълващи и разпръскващи решения и широк набор от селекция за оборудване и аксесоари.

ГАЛЕРИЯ

Затвори менюто