Цистерна за тор с три моста

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Капацитетът на цистерната за тор с три моста варира от 18, 500 до 30, 000л. Тези цистерни са предназначени за фермери и арендатори с големи площи земя.

Изборът на това оборудване се определя от две критерии: голям обем на цистерната за да бъде транспортирана и определена дистанция, която трябва да бъде покрита между запълващите и разпръскващите точки.

За оптимален работен добив е важно обемите да бъдат сравнени с дистанцията, която е нужно да бъде покрита.

Мощността на трактора и качеството на почвата получаваща запълващия продукт, са също решителни фактори при избора на продукт от тази гама.

Този тип екипировка е предназначен за селското стопанство, лозарство, публични и индустриални задачи. Пълната гама може да бъде използвана със серии от запълващи и рапръскващи решения и голям набор от екипировка и аксесоари.

ГАЛЕРИЯ

Затвори менюто