Мобилни халета


Преместваеми складове / халета подходящи за всички нужди. Издръжливи и надеждни тунели за съхранение за селското стопанство (животновъдство, трактори, складове), околната среда (строителство, рециклиране) и промишлеността (насипно състояние). Ангажираност и адаптиране към различните приложения във всяка сфера. Shelterall®, европейският лидер в металотекстилните тунели.

Преместваеми Конструкции: Мобилни Халета, Навеси и Складове

Преместваемите конструкции Shetlerall®, като мобилни халета, навеси и складове, се превърнаха в съществен елемент за модерното земеделие и промишленост.

Тези съоръжения предлагат множество предимства, включително икономичност, гъвкавост и лесен монтаж, като същевременно отговарят на високи стандарти за качество и безопасност. Важно е да се подчертае, че тези конструкции не изискват документи за строеж, което ги прави изключително атрактивни за различни приложения.