Тунел за отглеждане на месодайни говеда

Тунелът за месодайно говедовъдство Shelterall® е иновативно и ефективно решение, което зачита благополучието както на животните, така и на животновъда. Това е икономична, здрава и мащабируема развъдна преместваема сграда, която предлага множество предимства за съвременното говедовъдство.

Той осигурява оптимални условия за животните чрез естествено осветление, вентилация и изолация, което намалява стреса и подобрява тяхното здраве и продуктивност. За животновъдите, тунелът предлага лесен достъп и поддръжка, възможности за персонализирани решения и значителни икономии на разходи.

Сградата е бърза и лесна за монтаж, с високо качество и сертификация по европейските стандарти. Модулният дизайн позволява лесно разширяване и адаптиране към различни приложения, като същевременно предоставя възможност за лесно демонтиране.


Незабавна консултация
0895506599
Свържете се с нас
и задайте своите въпроси
Хуманно отношение към животните

Естествено осветление: Диффузна и равномерна вътрешна светлина, осигурена от вътрешната бяла мембрана и полупрозрачни фронтони, които успокояват животните.
Оптимална естествена вентилация: Осигурява евакуация на амоняк и прах, като същевременно предотвратява топлинен стрес.
Ефективна изолация: Предотвратява кондензация, поддържа ограничено ниво на влажност и нормална температура.
Акустичен комфорт: Намалява стреса при животните благодарение на благоприятната звукова среда.
Специални тунели: За защита на кравите и телетата от климатичните условия.


Функционалност и удобство за животновъдите

Лесен достъп и поддръжка: Дизайнът на извитите арки улеснява достъпа до инсталациите и тяхната поддръжка.
Оптимизирано хранене: Възможност за избор на централен или страничен захранващ коридор.
Персонализирани решения: Възможност за избор на зона със слама или кабини според нуждите на фермера.


Икономичност и рентабилност

Намалени разходи: Разходите за тунела са наполовина на тези за традиционна сграда за добитък.
Енергоспестяване: Намалени разходи за електроенергия.
Намалени загуби на фураж: По-добро управление на фуражите.
Намалени ветеринарни разходи: Лесен мониторинг на добитъка.
Подобрена производителност: Оптимизирани разходи и увеличена рентабилност.


Бърз и лесен монтаж

Бърза доставка: Доставка в рамките на 4 до 6 седмици.
Готово решение: Възможност за монтаж и използване в рамките на по-малко от 12 седмици.
Гъвкавост при настройването: Може да бъде сглобен с или без фундамент според нуждите.


Сертифицирано качество

Отговаря на европейските строителни стандарти EN13031-1 и Еврокодове.
Сертификация: Сертифициран от реномирани инспекционни служби.


Адаптивност и модулност

Лесно разширяване: Бързо и просто разширяване на тунела според нуждите на фермата.
Многофункционалност: Подходящ за съхранение на фураж, зърнени храни, тор и земеделски материали.
Лесно демонтиране: В случай на промяна на дейността, конструкцията може лесно да се демонтира, препродаде или пригоди за нови нужди.
Тунел за месодайни говедаИзборът на тунел за месодайно говедовъдство Shelterall® е избор на мащабируемо, надеждно, икономично и лесно за изпълнение решение. Нашите местни екипи са готови да отговорят на вашите специфични нужди и да ви подкрепят по време на вашия проект, гарантирайки успех и удовлетворение.